Q+ BUILDING, s.r.o.
dozory


Zajímavé odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí
Server českého soudnictví

Zajímavé odkazyhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí"
umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 
www.justice.cz

Oficiální server českého soudnictví.

 

--

Mapa serveru