Q+ BUILDING, s.r.o.

 Stavební dozor a dohled

 --

Pozemky

Stavební společnost Q+ building s.r.o. se specializuje na stavby rodinných domů od svého vzniku, tedy od roku 2005. V roce 2014 jsme vytvořili samostatnou divizi, která se zabývá speciálně stavebními dozory staveb (TDI).

Stavební dozory zajišťujeme jako jediní na trhu s garancí nalezení úspory na stavbě. S každým stavebníkem si nejprve probereme stavbu, vezmeme si veškeré podklady stavby (projektovou dokumentaci, výkaz výměr, výpisy prvků nebo případně jiné kalkulace stavby. Uděláme komplexní analýzu stavby a navrhneme úsporná opatření nebo revizi projektové dokumentace. Samozřejmě bez změny výsledné podoby stavby a se zachováním veškerých norem či technických parametrů.

Náš slogan zní „S úsporou nebo zdarma”. To znamená, že pokud nenajdeme úsporu finančních prostředků pro stavebníka, pak od naší společnosti získá službu stavebního dozoru zdarma.

Do činností, které zajišťujeme patří:
- poradenství v oblasti staveb
- pomoc při výběru dodavatele stavby
- kontrola projektové dokumentace i výkazů výměr
- řešení případných změn stavby ve spolupráci s projektantem
- kontrola fakturace na stavbách
- vedení jednání se stavební společností ev. s orgány státní správy
- spolupráce při předání díla investorovi i administrativní předání stavby
Mapa serveru